Over RECRON

RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, streeft naar een  optimaal ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden. RECRON bereikt dit door:

  • Het uitoefenen van invloed op overheidsbeleid zowel op landelijk, provinciaal, lokaal en Europees niveau;
  • Het streven naar een zo hoog mogelijke representatiegraad in de recreatiebranche;
  • Het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig dienstenpakket tegen een redelijke prijs;
  • Het optreden als een betrouwbare, deskundige en inspirerende partner;
  • Het bieden van een platform voor contacten tussen o.a. leden onderling.

RECRON is opgericht in 1969 en telt momenteel ruim 2.000 leden. De organisatie RECRON vertegenwoordigt circa 85% van de omzet binnen de recreatiebranche. Meer weten of lid worden? Ga naar www.recron.nl 

RECRON en Elke Plek
Elke Plek (Recreatie Nederland BV) is Powered by RECRON. Beide organisaties hebben een exclusieve meerjaren samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin is o.a. vastgelegd dat Elke Plek het branchebreed marketingplatform voor de gehele sector - en met name voor de leden van RECRON - ontwikkeld en exploiteerd. Tevens werken RECRON en Elke Plek nauw samen bij de ontwikkeling van het platform en zijn er afspraken gemaakt over borging van de belangen van de leden.

Zekerheid
Bedrijven die zijn aangesloten bij RECRON maken in veel gevallen gebruik van de RECRON leveringsvoorwaarden. Deze zijn afgestemd met en goedgekeurd door de consumentenorganisaties in Nederland. Voor de gasten biedt dat dus een extra stukje zekerheid.